Odnawialne Źródła Energii – fotowoltaika

Instalacja fotowoltaiczna czyli potocznie fotowoltaika to bardzo korzystne rozwiązanie, umożliwiające obniżenie wydatków związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej w domach czy firmach. Za wszelkie regulacje dotyczące zasad korzystania z instalacji fotowoltaicznych w Polsce odpowiada specjalna ustawa o odnawialnych źródłach energii OZE. Jednym z punktów ustawy jest zapis o systemie opustów dla instalacji prosumenckich. W pewnym stopniu ma on zachęcić ludzi do inwestowania w ogniwa fotowoltaiczne. Czym właściwie jest system opustów dla mikroinstalacji fotowoltaicznych? Czy w praktyce dzięki dofinansowaniu na fotowoltaikę jest ona dostępniejsza?

Parę słów o systemie opustów dla mikroinstalacji fotowoltaicznych

System opustów dla instalacji prosumenckich obowiązujący w Polsce jest tak naprawdę jest odmianąznanego od lat w Stanach Zjednoczonych net-meteringu. Chodzi tu o system umożliwiający rozliczanie w ujęciu rocznym energii wyprodukowanej oraz wprowadzonej do sieci. Warto dodać, że prosument to podmiot będący jednocześnie producentem jak i konsumentem energii elektrycznej. Dzięki systemowi prosument może oddawać nadwyżki energii do sieci, a w dowolnym momencie może taką energię odebrać. Dla przykładu energia wytworzona i oddana do sieci w czerwcu może zostać odebrana przez podmiot w listopadzie.

Według Ustawy o OZE wprowadzona do sieci przez prosumenta nadwyżka energii może być przechowywana w niej przez 365 dni czyli cały rok. Odbiór energii z kolei odbywa się w stosunku 1:0,8. Oznacza to, że można pobrać 80% energii, która została wprowadzona przez prosumenta do sieci. Profesjonalnie nazywa się to bilansowaniem rocznym energii.

W sytuacji, gdy energia wyprodukowania i zużyta jest w pełni na miejscu, właściciel instalacji fotowoltaicznej może mówić o oszczędności w granicy 100% kosztów związanych z produkcją energii. Jeżeli zaś energia wprowadzana jest do sieci, otrzymuje się opust w wysokości:

– dla instalacji o mocy do 10 kW:

0,8 kWh z każdej wyprodukowanej 1 kWh energii

– dla instalacjio mocy do 50 kW:

0,7 kWh z każdej wyprodukowanej 1 kWh energii

Ustawa o OZE – ważne informacje

Ustawa o OZE obowiązująca aktualnie w Polsce uwzględnia wiele korzyści dla osób, które zainwestują w instalację fotowoltaiczną. Do najważniejszych z nich należą:

  • zwolnienie z opłaty przyłączeniowej
  • zwolnienie z opłaty za licznik dwukierunkowy – taka opłata leży po stronie zakładu energetycznego
  • brak konieczności prowadzenia czy zakładania działalności w przypadku chęci odsprzedawania nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci

Dodatkowo:

  •  100% średniej ceny energii z roku ubiegłego
  • instalacje, które posiadają moc mniejszą niż ta określona we wcześniej wydanych warunkach mogą zostać przyłączone do sieci poprzez zgłoszenie takiej sytuacji do operatora
  • sprzedaż instalacji do sieci opiera się w 100% na średnich cenach energii z poprzedniego roku