Czyste Powietrze to specjalny program, który ma funkcjonować w latach 2018-2029. Głównym założeniem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń i pyłów pochodzących z gospodarstw domowych. Wartość programu to około 103 mld zł z czego 63,3 mld zł ma zostać przeznaczone na dofinansowania w tym właśnie dofinansowanie na ogniwa fotowoltaiczne.

Kolejne 39,7 mld ma zostać udostępnione jako zwrotne pożyczki. Program pozwoli osobom zainteresowanym wdrożyć zmiany takie jak termomodernizacje domów czy też wymiana starych pieców i kotłów. Będzie można także ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na panele fotowoltaiczne.

Kto może skorzystać z programu Czyste powietrze?

Program Czyste Powietrze skierowany jest do wszystkich osób fizycznych. Tak naprawdę skorzystać z niego może każdy posiadający prawo własności nieruchomości. Może to być także współwłaściciel nieruchomości lub osoba, która otrzymała zgodę na rozpoczęcie budowy nowego domu jednorodzinnego.

Jaką kwotę dofinansowania można otrzymać?

Wszyscy zainteresowani, którzy skorzystają z programu mogą otrzymać zwrot określonych kwot pieniężnych. Jest to, więc korzystne dofinansowanie na panele słoneczne. Chodzi tu o zwrot pewnej części z zainwestowanych na rzecz fotowoltaiki czy innych modernizacji pieniędzy. Program Czyste Powietrze zakłada, że maksymalna wartość inwestycji może wynosić 53 tys. zł. Jednak jeżeli inwestycja jest większa niż owa kwota można ubiegać się o pożyczkę na takie wydatki. Z kolei minimalna wartość inwestycji musi wynosić 7 tys. zł.

Jakie inwestycje kwalifikują się do otrzymania dofinansowania?

  • instalacja odnawialnych źródeł energii – na przykład instalacja fotowoltaiczna
  • wymiana pieców lub kotłów zasilanych paliwami stałymi
  • modernizacja lub montaż instalacji grzewczej i ciepłej wody
  • wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
  • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła
  • docieplanie ścian

Istotne terminy:

2018-2029 – okres obowiązywania programu Czyste Powietrze

31.12.2027 – ostatni dzień, w którym możliwe jest podpisywanie umów

30.06.2029 – zakończenie wszelkich prac wchodzących w zakres umów

O czym warto pamiętać podczas ubiegania się o dotację?

Minimalna wartość inwestycji – 7 tys. zł.

Maksymalna wartość inwestycji, od której będzie wyliczona dotacja – 53 tys. zł.

Okres spłaty pożyczki – do 15 lat.

Czas realizacji – do 24 miesięcy od podpisania umowy dotyczącej dotacji. Nie może to być jednak późniejsza data niż 30.06.2029

Oprocentowanie pożyczki – do WIBOR 3M + 70 punktów bazowych. Nie mniej niż 2% w skali roku.

Dofinansowanie na panele fotowoltaiczne obejmować może działania rozpoczęte najwcześniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dotację

Inwestycja nie może być ukończona przed datą złożenia wniosku o dotację. Data zakończenia inwestycji jest zaznaczona w końcowym protokole.

Umożliwia się drożenie karencji w spłacie: najdłużej do zakończenia realizacji inwestycji

Jak ubiegać się o dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne?

Przeanalizuj wymagania obiektu – zarówno stan obecny jak i wszystkie potrzeby obiektu powinny być umieszczone w audycie energetycznym lub analizie energetycznej. Dane te będą weryfikowane przez uprawnionego przedstawiciela WFOŚiGW.

Złóż wniosek – przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków będzie odbywało się w regionalnych placówkach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podpisz umowę o dotację.

Złóż wniosek o płatności – mogą to być płatności ratalne.

Zakończenie inwestycji — Przedstawiciel WFOŚiGW złoży wizytę w celu potwierdzenia realizacji inwestycji. Ponadto dopuszcza się przeprowadzenie kontroli w terminie do 3 lat podczas trwania projektu. Rozliczenie inwestycji – dochodzi do tego po pozytywnie zakończonej weryfikacji realizacji inwestycji dokonanej przez przedstawiciela WFOŚiGW.