Czym jest faktura prosumencka i jakie jest jej znaczenie przy korzystaniu z fotowoltaiki?

Podjęcie decyzji o korzystaniu z fotowoltaiki niesie ze sobą konieczność rozliczania się w oparciu o fakturę prosumencką. Nie jesteśmy już konsumentami prądu, ale wchodzimy w inną rolę – prosumentów, którzy odpowiadają za wytwarzanie energii. Warto już na samym początku przygody z fotowoltaiką zaznajomić się z fakturami prosumenckimi i zobaczyć, jakie nowe, dotychczas nieznane treści się w niej znajdują.

Kto korzysta z faktury prosumenckiej?

Dokument ten trafia do rąk wszystkich, którzy zainwestowali w fotowoltaikę. Z faktur korzystają osoby fizyczne, aranżujące panele fotowoltaiczne w swoich domach oraz firmy i gospodarstwa wiejskie. Zainstalowane elementy fotowoltaiczne działają w kierunku obniżenia rachunków za energię elektryczną. Można być pewnym, że koszty całej przeprowadzonej inwestycji zwracają się w ciągu 6 lat. Nic więc dziwnego, że Polacy coraz chętniej kupują panele słoneczne oraz inne, różnorodne rozwiązania fotowoltaiczne, których na rynku nie brakuje.

Fotowoltaika – co znajdziemy na fakturze?

Faktura prosumencka składa się z poszczególnych elementów. Możemy zauważyć:

 • nasze dane oraz numer jako klient, numer jest niezwykle istotny, ponieważ bardzo ułatwia komunikację telefoniczną lub mailową
 • numer faktury pomocny w identyfikacji
 • logo firmy, która sprzedaje nam prąd, także dane do kontaktu, namiary na Biuro Obsługi Klienta
 • czynną energię pobraną – wykorzystaną nocą, gdy domowa fotowoltaika była w stanie spoczynku
 • grupę taryfową – dostosowany typ taryfy prądu do indywidualnych potrzeb
 • adres z numerem punktu, z którego pobieramy energię, tam także funkcjonuje nasz licznik oraz numer punktu przyłączenia do danej sieci elektrycznej
 • akcyzę – podatek wliczony do ceny jednostkowej za zużytą energię do ceny jednostkowej, część widzimy w dokumencie
 • współczynnik korekty
 • moc źródłową – połączona moc pracy wszystkich części fotowoltaicznych
 • energię czynną oddaną – nadmiar prądu zwróconego do sieci
 • wskaźnik pobrania z magazynu – ma on charakter wirtualny, widzimy ile wykorzystaliśmy energii z wcześniej wytworzonej
 • saldo bieżące – wartość zerowa świadczy o mniejszym zużyciu, a większej produkcji prądu, konkretna ilość kWh zobowiązuje do dopłat
 • magazyn prądu – ile nadwyżki trafiło do nas w ostatnim rozliczeniu
 • wskaźnik razem w magazynie – połączenie wszystkich nadwyżek prądu z poprzednich rozliczeń
 • dodatkową opłatę handlową – dodatkowe koszty z tytułu wystawienia faktury
 • składnik stały stawki sieciowej
 • składnik zmienny stawki sieciowej
 • stawkę jakościową – należność za dopasowane i utrzymane parametry energii elektrycznej

Opłaty w fakturze prosumenckiej

W fakturze prosumenckiej z tytułu stosowania fotowoltaiki znajdziemy szereg dodatkowych opłat:

 • OZE – rodzaj dodatkowego podatku od 2015 roku, powiązany z saldem
 • mocową – podatek aktualny od 2021 roku, wysoka produkcja prądu pozwala na znaczne jego obniżenie
 • kogeneracyjną – dostępna staje się energia odpowiedzialna nie tylko za prąd, ale też za ciepło
 • stawkę opłaty przejściowej – suma wszystkich klientów korzystających z kredytów bankowych w celu przeprowadzania inwestycji fotowoltaicznych w domach i miejscach pracy
 • abonamentową – wartość zależna od taryfy prądu, na jaką się zdecydujemy, mieści w sobie koszty obsługowe i odczytu liczników
 • kwotę do zapłaty z terminem płatności oraz wskazanym numerem konta

Zaczynamy rozliczać się w oparciu o fakturę prosumencką

Szczegółowe zapoznanie się ze schematem faktury prosumenckiej oraz znaczeniem poszczególnych jej elementów pozwoli nam na przyszłość uniknąć przykrych niespodzianek i zapoznać się z treścią przy całkowitym jej rozumieniu. Być może analizując fakturę kogoś znajomego, rodziny, bliskich osób, które od jakiegoś czasu inwestują w fotowoltaikę, łatwiej i szybciej podejmiemy decyzję o przystąpieniu do programu oszczędzania energii na szeroką skalę? Wybrana firma wskaże nam najkorzystniejsze bilanse zysków oraz koszty, jakie przy instalowaniu fotowoltaiki będziemy musieli ponieść.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: do domu